403 – San Luis Obispo County

All of San Luis Obispo County.